ลำดับขั้นตอนการสร้างบ้าน

Timeline หลักของการสร้างบ้าน

ในการสร้างบ้าน 1 หลัง ไม่ว่าจะเป็นบ้านขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จะ 1 ชั้น หรือหลายชั้นต่างก็มีขั้นตอนการสร้างบ้านไม่แตกต่างกัน
ซึ่งบริษัท เอ พลัส เพอร์เฟคท์ โฮม ก็มีขั้นตอนการสร้างบ้านคร่าวๆดังนี้

ออกแบบ

เริ่มจากการออกแบบบ้านให้ตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย จากนั้นเขียนรูปด้าน และเขียนแปลนก่อสร้าง พร้อมทั้งยื่นเอกสารต่อราชการเพื่อขออนุญาตในการก่อสร้าง

เตรียมพื้นที่และวางผังอาคาร

การเตรียมพื้นที่ ต้องมีการถมดินเพื่อปรับระดับ ขนย้ายเครี่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้าพื้นที่ เตรียมสถานที่ ที่พักคนงาน ขอน้ำและไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อใช้งานก่อสร้าง จากนั้นกำหนดตำแหน่งลงเสาเข็มต่างๆ โดยอ้างอิงจากแบบแปลน สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพบเจออุปสรรค เช่น แนวต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามหน้างาน

ตอกเสาเข็ม

เลือกประเภทเสาเข็มที่เหมาะสม เช่น เสาเข็มตอก เสาเข็มเจาะ โดยขุดเจาะ กดหรือตอกเสาเข็มตามตำแหน่งที่กำหนด ตัดหัวเสาเข็มเพื่อเตรียมหล่อฐานราก

งานฐานรากและโครงสร้างชั้นล่าง

โครงสร้างฐานรากประกอบไปด้วย ฐานรากและเสาตอม่อ โครงสร้างชั้น 1 ประกอบด้วย คานคอดิน, เสา, คาน, พื้นชั้นล่าง พร้อมเตรียมขุดดินเพื่อเตรียมโครงสร้างงานระบบสุขาภิบาลรอบบ้าน เช่น บ่อพัก Manhole ระบบท่อน้ำทิ้ง ท่อประปา

งานโครงสร้างชั้นบน โครงหลังคา และวางระบบสุขาภิบาล

โครงสร้างเสา คาน อเส (ส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคา) ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำใต้ดิน

งานก่อผนัง งานมุงหลังคา โครงสร้างบันได

ก่อผนัง และหล่อเสาเอ็น – คานเอ็น (ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านจะเลือกใช้ผนังแบบใด) ติดตั้งวัสดุมุงหลังคา เพื่อลดอุปสรรคจากลมฟ้าอากาศในการทำงาน หล่อโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือติดตั้งบันไดเหล็กตามที่แบบระบุ

งานระบบไฟฟ้า-ประปา

ทำการเดินท่อระบบไฟฟ้า-ประปา ที่ต้องฝังในผนัง และติดตั้งวงกบไม้ประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย

ฉาบผนัง และติดตั้งฝ้าเพดาน

ฉาบผนังให้เรียบและสม่ำเสมอ ด้วยการ จับปุ่ม  จับเซี้ยม หรืออาจขึงลวดกรงไก่  กำหนดความสูงของฝ้าเพดานทั้งภายใน ภายนอกและฝ้าชายคา โดยติดตั้งโครงฝ้าและปิดด้วยวัสดุฝ้าเพดาน 

ปูกระเบื้อง ติดตั้งประตู-หน้าต่าง ทาสีรองพื้น

วัสดุพื้นผิวพื้น-ผนัง เช่น ฉาบสกิมโค้ท ปูกระเบื้อง ปูพื้นไม้ ติดตั้งบานประตู หน้าต่างไม้ ชุดประตู-หน้าต่างไวนิล/อะลูมิเนียม ทาสีรองพื้นทั้งภายในและภายนอก

ติดตั้งสุขภัณฑ์ ยาแนวกระเบื้อง ทาสีจริง

ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ และอุปกรณ์เครื่องครัว ยาแนวกระเบื้อง ทาสีจริง (ต้องป้องกันการหยดของสีด้วยการห่อหุ้มอุปกรณ์ต่างๆด้วยกระดาษหรือแผ่นพลาสติกก่อน)

ทำความสะอาด และตรวจสอบความเรียบร้อย

ทดสอบระบบต่างๆภายในบ้าน เช่น ระบบกันซึม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา พร้อมทั้งทำความสะอาดเพื่อเตรียมการส่งมอบให้กับเจ้าของบ้าน

ระยะเวลารวมในการสร้างบ้านจะอยู่ที่ราวๆ 15 เดือน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวันหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ และสะภาพอากาศที่จะทำให้กำหนดการในการสร้างบ้านเลื่อนออกไป