“ฐานรากที่แข็งแรง สร้างความมั่นคงให้กับบ้าน” ฐานรากของบ้านอย่าง “เสาเข็ม” นั้น ถือว่าสำคัญมากในการสร้างบ้าน”

เสาเข็ม มีทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวอาคาร และกระจายน้ำหนักไปยังชั้นดินใต้อาคาร เพื่อไม่ให้บ้านหรืออาคารทรุดจมลงไปในดิน เสาเข็มอาจทำมาจากไม้ คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กรูปพรรณได้ ถ้าเป็นอาคารขนาดเล็กก็สามารถใช้เข็มที่ไม่ยาวมากและจำนวนไม่มาก แต่ถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่ ก็จะต้องลงเสาเข็มจำนวนที่มากขึ้น หรือใช้เสาเข็มที่ยาวขึ้นเพื่อรองรับน้ำหนักของตัวอาคาร

จะเลือกใช้เสาเข็มอย่างไร ให้เหมาะกับโครงสร้าง

นอกเหนือไปจากตัวอาคารแล้ว โครงสร้างส่วนที่จำเป็นต้องลงเสาเข็ม คือ ส่วนที่ไม่ต้องการให้ทรุดตัวเร็วเกินไป เช่น ลานซักล้าง ลานจอดรถ สระว่ายน้ำ ฯลฯ ถ้าเป็นการสร้างบ้านไม่เกิน 2 ชั้น มักจะใช้เสาเข็มคอนกรีตแบบเข็มตอก เพราะสามารถประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างได้มากที่สุด เสาเข็มเป็นแบบหน้าตัดรูปตัวไอ (I) ความยาวปานกลาง ระหว่าง 12 – 16 เมตร แต่ถ้าเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่มาก จำเป็นต้องใช้เสาเข็มที่ยาวขึ้น ตั้งแต่ 18 – 24 เมตร เพื่อให้รับน้ำหนักของตัวอาคารได้ดี

เสาเข็มอีกประเภทที่นิยมใช้ในบ้านพักอาศัย ทั้งสร้างบ้านใหม่ และงานต่อเติมบ้าน ที่อยู่ในชุมชน หรือมีเขตที่ดินติดกับสถานที่อื่นๆ คือ เข็มเจาะ ซึ่งเป็นเสาเข็มที่มีพื้นที่ทำงานที่เล็ก สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องมือเข้าไปทำงานในพื้นที่แคบๆได้ เสียงรบกวนในการทำงานน้อยก่องเสาเข็มระบบตอก เสาเข็มแบบเจาะนี้ทำงานด้วยการเจาะดินลงไป หล่อเข็มได้โดยไม่สร้างแรงกระเทือน ของพื้นที่ข้างเคียง (เทศบัญญัติในบางพื้นที่กำหนดให้ใช้ระบบเข็มเจาะกรณีที่อาคารที่สร้างใหม่ห่างจากอาคารเดิมน้อยกว่า 30 เมตร) เข็มที่หล่อจากระบบนี้ จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 30 – 80 เซนติเมตร ส่วนความยาวเจาะได้ลึกถึง 24 เมตร

ราคาของเสาเข็ม

เข็มตอกจะมีราคาที่ถุกกว่าเข็มเจาะประมาณ 2 – 3 เท่า เช่น ถ้าเข็มตอกราคา 7,000 บาท/ต้น เข็มเจาะจะราคาสูงถึง 18,000 – 25,000 บาท/ต้น เพื่อให้รับน้ำหนักได้ในระดับเดียวกัน ส่วนการเลือกใช้เข็มตอก หรือเข็มเจาะ ควรให้เป็นหน้าที่ของวิศวกร และสถาปนิกผู้ออกแบบ ซึ่งจะร่วมกันเป็นผู้กำหนด เพราะขึ้นอยู่หลายปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดว่าจะต้องใช้เสาเข็บแบบใด ดังนั้นการสร้างบ้าน หรือการต่อเติมบ้านก็ตาม เรื่อง “เสาเข็ม” จึงเป็นอีกเรื่องที่เจ้าของบ้านไม่สามารถละเลย และต้องขอรายการคำนวณจากผู้รับเหมา ซึ่ง บริษัท เอ พลัส เพอร์เฟคท์ โฮม จำกัด เป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ลูกค้าไว้วางใจมามากว่า 20 ปี เราจะมีรายการคำนวณเสาเข็มที่ถูกคำนวณจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ให้กับลูกค้าทุกท่าน จึงมั่นใจได้ว่า บ้านทุกหลังเที่เราสร้าง ได้คุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้าง