บ้านที่ผสมผสานความเป็นไทยกับสไตล์นอร์ดิก

ด้วยการจัดสรรพื้นที่การใช้งานแต่ละพื้นที่ให้เข้ากับสไตล์คนของไทย
และรูปลักษณ์บ้านภายนอกบ้านที่ทันสมัย โดดเด่นไม่ซ้ำใคร