บ้านหลังคาสูง สำหรับที่ดินหน้าแคบ

บ้านทรงสูงที่เหมาะกับที่ดินหน้าแคบ ไม่ว่าจะมองมุมไหน ก็ทำให้รู้สึกปลอดโปร่ง
ทำให้ผู้ที่อาศัยรู้สึกผ่อนคลายและยังเป็นพื้นที่พักผ่อนอย่างแท้จริง