กระบวนการสร้างบ้าน ต้องใช้ “เงิน” เท่าไร ?

“บ้าน” เป็นส่วนสำคัญของชีวิตและเป็นปัจจัยพื้นฐานของการอยู่อาศัย ซึ่งการจะสร้างบ้านนั้นมีส่วนสำคัญอยู่หลายส่วน ทั้งในเรื่องของการออกแบบสร้างบ้าน การก่อสร้างบ้าน การตกแต่งภายใน มีรายละเอียดที่ซับซ้อนกว่าจะสำเร็จเป็นบ้านหนึ่งหลังพร้อมเข้าอยู่นั้นเจ้าของบ้านต้องรู้อะไรบ้าง

1.​ การออกแบบสร้างบ้าน

แน่นอนว่าหลายท่านมีความชอบที่แตกต่างกัน การจะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้ได้ตามความต้องการของเจ้าของบ้านทั้งแบบบ้านสไตล์ของบ้าน ขนาดพื้นที่ใช้สอย และฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์ของเจ้าของบ้านจึงต้องมีการพูดคุยกับทางสถาปนิกหรือผู้ออกแบบ ซึ่งค่าออกแบบบ้านจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของสถาปนิกและเจ้าของบ้าน โดยที่สมาคมสถาปนิกก็ได้มีกฎกระทรวงมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดอัตราค่าออกแบบ ใช้เวลาออกแบบและเขียนแบบพิมพ์เขียวประมาณ 3-4 เดือน

อ้างอิง https://pcmc.swu.ac.th/epro/uploadfiles/doc-01.PDF

2. บ้านหลังหนึ่งต้องใช้เงินเท่าไหร่

ราคาสร้างบ้านจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทเนื่องจากแต่ละบริษัทมีมาตรฐานของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน การเลือกวัสดุโครงสร้าง พื้น ผนัง หรือหลังคา และวัสดุอีกหลายชนิดแตกต่างกันออกไป ดังนั้นท่านเจ้าของบ้านต้องดูรายละเอียดของแต่ละบริษัทให้ครบถ้วน

ส่วนวิธีคิดง่ายๆในการสร้างบ้านเบื้องต้น คือต้องคำนวณพื้นที่ก่อนว่าเราจะมีพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านอยู่ที่กี่ตารางเมตร ส่วนวิธีคำนวณก็คือ ราคาค่าก่อสร้างบ้าน x ขนาดของพื้นที่ = ค่าก่อสร้างบ้านเบื้องต้น ซึ่งราคาค่าก่อสร้างบ้านจะขึ้นกับหลายปัจจัยเช่น จังหวัดที่ท่านก่อสร้าง เขตพื้นที่ วัสดุที่ใช้ หรือการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านหรือผู้รับเหมา ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป ปัจจุบันราคาจะอยู่ที่ 20,000 บาท ถึง 40,000 บาท ต่อตารางเมตร (ราคานี้เป็นราคาประเมินเบื้องต้นเท่านั้น)

เราลองมาคำนวณง่ายๆตามวิธีด้านบน ยกตัวอย่างเช่น บ้านขนาดพื้นที่ใช้สอย 800 ตารางเมตร หากบริษัทรับสร้างบ้านคิดราคาตารางเมตรละ 28,000 บาท (ราคานี้ขึ้นอยู่กับวัสดุและความยากง่ายของงานก่อสร้าง) วิธีคำนวณ 800 x 28,000 = 22,400,000 บาท จะเป็นราคาประมาณการสำหรับการก่อสร้างบ้านเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่รวมค่าที่ดินและค่าตกแต่งภายใน

แน่นอนแหละครับว่าการจะสร้างบ้านหลังหนึ่งตามแบบทีเราต้องการหรือฟังก์ชั่นการใช้งานตามที่เราต้องการนั้นย่อมดีกว่าแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น บางครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวเยอะก็สามารถเพิ่มห้องนอนให้มากขึ้นตามสมาชิกในครอบครัว หรือ เพิ่มห้องสำหรับผู้สูงอายุ หรือ บางครอบครัวมีสมาชิกน้อย เป็นคนที่เพื่อนเยอะ อยากได้ห้องสำหรับรับแขกหรือสำหรับปาร์ตี้ ก็สามารถออกแบบและก่อสร้างบ้านตามความต้องการของเจ้าของบ้านเองได้เลย นอกจากที่เราจะได้แบบบ้านตามที่เราต้องการแล้วบ้านที่ตรงใจแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องตอบโจทย์การใช้งานของผู้อยู่อาศัยในบ้านด้วย

3. การตกแต่งภายในใช้เงินเท่าไหร่

หลังจากที่เราสร้างบ้านเสร็จ ก็จะมาถึงขั้นตอนการตกแต่งภายในซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดเนื่องจาก ต้องมีการพูดคุยกับ interior เพื่อแจ้งความต้องการของเจ้าของบ้านให้ผู้ออกแบบทราบ ซึ่งการตกแต่งภายในราคาจะขึ้นอยู่กับวัสดุต่างๆที่ใช้ในการตกแต่ง เช่น ไม้จริง หินอ่อน วัสดุปิดผิวต่างๆ และอีกหลากหลายวัสดุ ส่วนใหญ่แล้วบริษัทที่รับตกแต่งภายในจะคิดราคาในการออกแบบเป็นตารางเมตร ส่วนของราคาจะถูกกว่าราคาสร้างบ้านหรือแพงกว่าราคาก่อสร้างบ้านก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าของบ้าน (สามารถอ่านบทความบิ้วอินคอนโดต้องเตรียมงบเท่าไหร่ได้ที่ https://aplusperfecthome.com/2020/12/15/budget-for-buildin/

4. การบริการ

A Plus Perfect Home เราเป็นบริษัทรับออกแบบและสร้างบ้านครบวงจร เราอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่ต้องการจะสร้างบ้านตั้งแต่การให้คำปรึกษาตลอดไปจนถึงการดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับภาครัฐและเอกชน ด้วยประสบการณ์ตลอด 20 ปี ทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งสถาปนิก วิศวกร และทีมงานอีกหลายส่วน ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น