5 ขั้นตอนในการออกแบบบ้าน

หลายคนอาจจะไม่ทราบกันว่าจะสร้างบ้านทั้งที จะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้าน ต้องหาช่าง ผู้รับเหมาก่อนดี หรือต้องคุยกับสถาปนิกก่อนดี ขั้นตอนเหล่านี้ เอ พลัส เพอร์เฟคท์ โฮม สรุปรวมมาให้หมดเเล้ว ก่อนอื่นต้องมีแบบบ้านก่อนถึงจะเริ่มต้นการสร้างบ้านได้ เรามาเริ่มต้นกันเลย

ขั้นตอนที่ 1 บอกเล่าความต้องการ
ผู้ที่ต้องการออกแบบบ้านต้องบอกความต้องการที่อยากได้ทั้งภายในบ้าน ทั้งภายนอกบ้าน เพราะความต้องการต่างๆนั้นจะถูกนำไปปรับให้เป็นห้องต่างๆเพื่อง่ายกับการใช้ชีวิตของคนในบ้าน เช่น ลักษณะการใช้งานห้องต่างๆ  สไตล์ของบ้านที่อยากจะอยู่  งบประมาณในการสร้างบ้าน  ชีวิตประจำวันในการเดินภายในบ้าน การเข้าออก ขนาดของที่ดินที่จะปลูกสร้าง ขั้นตอนนี้ ผู้ที่ต้องการออกแบบต้องตกลงกับคนในบ้านทุกคนและตกผลึกความต้องการต่างๆเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว

ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนความต้องการให้เป็นภาพ
นำความต้องการของ “ผู้ต้องการออกแบบบ้าน” ทั้งหมด มาจัดลงในที่ดินของลูกค้า ปรับแต่งจนออกมาเป็นแปลนบ้าน ในขั้นตอนนี้ ผู้ออกแบบจะสอบถามความถูกต้องของต้องการของผู้ที่ต้องการออกแบบบ้าน ว่าเป็นไปตามความต้องการหรือไม่ ระยะเวลาในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 3 เปลี่ยนภาพให้เป็นบ้าน ( 3D )
นำแปลนที่ออกแบบจัดรูปร่างหน้าตาของบ้านจนออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ในขั้นตอนนี้ ผู้ที่ต้องการออกแบบบ้าน จะมองภาพของบ้านได้ชัดเจนขึ้นและสามารถจินตนาการการใช้ชีวิตภายในบ้านได้ ระยะเวลาในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 4 เขียนย้านให้เป็นแบบก่อสร้าง
หลังจากที่ได้เห็นภาพ 3D เเล้ว ผู้ออกแบบจะทำการเขียนแบบ ในขั้นตอนนี้ ผู้ออกแบบจะเขียนแบบสถาปัตย์ แบบคำนวณโครงสร้าง แบบสุขาภิบาล แบบระบบไฟฟ้า รวมถึงการคิดราคาค่าก่อสร้างจริงที่จะมาในรูปแบบ BOQ ซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 2-4 เดือนตามขนาดของบ้าน

ขั้นตอนที่ 5 ขออนุญาตก่อสร้าง
ในขั้นตอนนี้ จะใช้เวลาประมาณ 45 วัน หลังจากยื่นเรื่องขออนุญาตกับเขตหรือตำบลนั้นๆ โดยจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆให้ครบถ้วน มีรายละเอียดดังนี้

สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา   จำนวน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา   จำนวน 1 ชุด
สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พร้อมรับรองสำเนา   (ถ่ายห้ามย่อ หน้า-หลัง)  จำนวน 1 ชุด
แบบแปลนของบ้าน    จำนวน 5 ชุด*เซ็นในแบบทุกใบ ทุกชุด
แบบคำขอของเทศบาล (ไฟล์ 1)    จำนวน 1 ชุด  (12 ใบ)

***ยื่นขอในนามเจ้าของที่ดินเท่านั้น
***กรณีผู้ยื่นขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด


เอ พลัส เพอร์เฟคท์ โฮม ให้บริการปรึกษาและออกแบบแก่ลูกค้ารวมถึงการขออนุญาตปลูกสร้างด้วย ซึ่งง่ายและสะดวกสำหรับคุณที่ไม่ต้องปวดหัว ครบ จบ เรื่องออกแบบและก่อสร้าง ที่เดียวที่ เอ พลัส เพอร์เฟคท์ โฮม

A​ HIGER​ DEFINITION OF​ LUXURY

| Exterior Design​ || Interior​ Design​ || Construction |

●Tel. : 080-526 2619 /02-990 0549 ●LINE : @aplus​perfect​home​ / https://lin.ee/eCYEY9n

รับสร้างบ้านครบวงจร อาคารสำนักงาน โกดังสินค้า ฯลฯ