โซล่าเซลล์ พลังงานทางเลือกของบ้านยุคใหม่

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมาก ทั้งทางการสื่อ การคมนาคม และที่สำคัญเรื่องพลังงานทดแทน เนื่องจากการใช้พลังงานเป็นสิ่งสำคัญต่ออุตสาหกรรม การตัดไม้เพื่อขยายพื้นที่ เหมืองถ่านหินและการขุดน้ำมัน ก็เพื่อนำวัตถุดิบจากธรรมมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน แต่การกระทำเหล่านี้ยิ่งทำให้โลกมีสภาพแย่ลง ดังนั้นพลังงานทางเลือกจึงเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมปัจจุบันทั้ง พลังงานลม พลังงานจากคลื่น และพลังงานจากแสงแดด

พลังงานทางเลือกในปัจจุบันได้แพร่หลายเขามาสู่ครัวเรือนมากขึ้น เนื่องด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงกว่าเดิมมาก จึงทำให้พลังงานทางเลือกเหล่านี้ได้ถูกนำมาติดตั้งและใช้งานภายในบ้านมากขึ้น ซึ่งพลังงานทางเลือกที่เป็นที่นิยมของครัวเรื่องมากที่สุด คือ พลังงานจากแสงแดดที่เปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้า หรือที่เราคุ้นชื่อ “โซล่าเซลล์”

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยจะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งตัวที่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้านั้น คือ แผงโซล่าเซลล์ และแผงโซล่าเซลล์ที่นิยมใช้ผลิตไฟฟ้า มี 2 ชนิด คือ

1. แผงโซล่าเซลล์โพลีคริสตัลไลน์ (Poly Crystalline)  เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่มีกระบวนการผลิตจากซิลิคอนเหลว มาเทใส่โมลด์สี่เหลี่ยม ก่อนจะนำมาตัดเป็นแผ่นอีกที จึงทำให้แต่ละเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยที่จะมีสีออกสีน้ำเงิน

2. แผงโซล่าเซลล์โมโนคริสตัลไลน์ (Mono Crystalline)  เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตจากผลึกซิลิคอน มีลักษณะแต่ละเซลล์เป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่มุม ทำมาจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง จึงทำให้ได้ประสิทธิภาพสูง

การทำงานของโซล่าเซลล์ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

1. ระบบโซล่าเซลล์ แบบออนกริด (On-grid System) เป็นระบบโซล่าเซลล์ แบบต่อตรงเข้ากับระบบไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์จะจ่ายไฟให้กับกริดไทอินเวอร์เตอร์ แปลงจากไฟกระแสตรงเป็นไฟกระแสสลับ ต่อกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ใช้งานร่วมกับระบบไฟจากการไฟฟ้า หากโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ ระบบก็จะไปดึงกระแสไฟฟ้ามาจากระบบสายส่งจากการไฟฟ้า เข้ามาชดเชยเพิ่มเติม กล่าวง่ายๆ คือ ใช้ไฟตรงจากพลังงานแสงอาทิตย์

2. ระบบโซล่าเซลล์ แบบออฟกริด (Off-grid System) เป็นระบบโซล่าเซลล์ แบบไม่มีการเชื่อมต่อกับสายส่งไฟฟ้าจากการไฟฟ้า  จึงเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า เช่น พื้นที่การเกษตรที่อยู่ห่างไกลจากเสาส่งไฟฟ้า บนดอย พื้นที่ชนบท เป็นต้น โดยจะมีระบบสำรองไฟฟ้า (แบตเตอรี่) เพื่อเอาไว้เก็บไฟฟ้าเพื่อใช้งานในตอนกลางคืน

3. ระบบโซล่าเซลล์ แบบไฮบริดส์ (Hybrid) หรือแบบผสม คือโซล่าเซลล์ที่นำเอาระบบออนกริด และ ออฟกริด มารวมกัน คือ จะมีระบบสำรองไฟฟ้า (แบตเตอรี่) และใช้งานไฟฟ้าโดยตรงจากพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ถ้าหากไฟฟ้าไม่เพียงพอ ระบบก็จะไปดึงกระแสไฟฟ้ามาจากสายส่งของการไฟฟ้าเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนที่ไฟฟ้าขาดหายไป

ถึงแม้ว่าราคาเทคโนโลยีโซล่าเซลล์จะมีราคาที่ถูกลง แต่การจะติดตั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานไฟฟ้าของแต่ละคน ที่มีความต้องการกการใช้ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน เช่น สำนักงาน เหมาะกับการติดตั้งโซล่าเซลล์ในรูปแบบออนกริด เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอยู่ในช่วงกลางวัน 8.00 น. – 18.00 น. เป็นต้น หากมีความสนใจ หรือมีข้อสอบถามใดๆในเรื่องของ โซล่าเซลล์ โทรมาได้ที่ 02 990 0549 หรือที่ @Line : @aplusperfecthome