American Cottage กลิ่นไอแห่งความสุข

สไตล์การตกแต่งของที่อยู่อาศัยตามชนบทของอเมริกา ที่เน้นความเรียบง่ายแต่
ให้ความรู้สึกอบอุ่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติ มีพื้นที่ใช้สอย 190 ตารางเมตร

ประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอยส่วนกลาง ที่มีพื้นที่รับประทานอาหารเชื่อมต่อกัน
ครัวไทยแยกส่วนเพื่อป้องกันกลิ่นเข้ามารบกวน และมีห้องนอนขนาดใหญ่
จำนวน 2 ห้อง หรือสามารถปรับเป็นห้องนอน 3 ห้องได้