สระว่ายน้ำ เครื่องประดับสำหรับบ้าน

สระว่ายน้ำ เป็นหนึ่งในความฝันสำหรับคนมีบ้าน

แต่จะดูแลสระว่ายน้ำอย่างไรให้น้ำในสระใสตลอดเวลา

เรามีเทคนิคมาฝาก

อย่างที่เรารู้กัน สภาพอากาศในประเทศไทย มีทั้งร้อน ฝน และหนาว ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้น้ำในสระว่ายน้ำมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นยังมีใบไม้จากต้นไม้ และฝุ่นในอากาศที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องดูแลสระว่ายน้ำเป็นพิเศษ

1. ควบคุมค่า pH ให้เหมาะสม คือ การตรวจวัดค่า pH ของน้ำให้อยู่ที่ค่า pH 7.2-7.8 อยู่เสมอ

2. ทำความสะอาดเครื่องกรองอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าเครื่องกรองจะเป็นระบบกรองผ้าด้วยผงกรอง, ระบบกรองทราย และระบบกรองแบบกระดาษ ก็จำเป็นต้องให้เครื่องกรองพร้อมทำงานเสมอ และควรเดินเครื่องกรองอย่างน้อยวันละ 12 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย เพื่อให้น้ำในสระว่ายน้ำสะอาดอยู่เสมอ

3. หมั่นทำความสะอาดสระว่ายน้ำเป็นประจำ เนื่องจากเศษใบไม้ ฝุ่นผงที่ตกลงในสระว่ายน้ำ จะส่งผลให้ค่า pH ในน้ำมีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลทำให้น้ำในสระเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้

4. นอกจากน้ำในสระ และตัวสระว่ายน้ำแล้ว บริเวณรอกๆสระก็จำเป็นต้องหมั่นทำความสะอาดเช่นกัน เพื่อไม่ให้รอบๆสระสกปรก