ห้องน้ำ ที่ไม่ใช่แค่เพียงอาบน้ำ

ห้องน้ำ คือ พื้นที่ที่สร้างความสุขให้กับคุณ ห้องน้ำในยุคปัจจุบันจึงเป็นมากกว่าห้องอาบน้ำ ความสุขในห้องน้ำเกิดจากการได้ใช้เวลาผ่อนคลายความเครียด และชำระความกังวลออกไปจากร่างกาย ดังนั้น ห้องน้ำสวย จึงเป็นสิ่งสำคัญ

การออกแบบห้องน้ำจึงสำคัญไม่น้อยไปกว่าห้องอื่นๆภายในบ้าน เนื่องจากต้องดูทิศทางของห้องแล้ว ยังต้องนึกถึงการระบายน้ำเสียที่จะออกจากห้องน้ำ เช่นนี้การจัดวางตำแหน่งของห้องน้ำและสุขภัณฑ์ในห้องน้ำจึงต้องใส่ใจ และเข้าใจในการใช้งานของลูกค้า

ห้องน้ำ จึงไม่ใช่แค่เพียงพื้นที่อาบน้ำอีกต่อไป แต่เป็นพื้นที่ที่ความสุขของคุณ