Façade ไม่ใช้แค่ความสวยเพียงอย่างเดียว

Façade  คือ องค์ประกอบส่วนหน้าอาคาร ที่ทำให้แต่ละอาคารมีเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นต่างจากอาคารอื่น สถาปนิกจึงมักออกเพื่อสร้างความสวยงามและแรงดึงดูด

Façade แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1. Double-Skin Façade (ผนังสองชั้น) คือการกรุหรือหุ้มผนังภายนอกอีกชั้นให้กับอาคาร ใช้เพื่อการกรองแสงแดด ลดอุณหภูมิ มักถูกใช้กับอาคารขนาดใหญ่

2. Building Form Facade ถูกออกแบบให้เป็นทั้งผนัง และเป็นเปลือกอาคารในเวลาเดียวกัน ที่ได้รับอิทธพลมาตั้งแต่ยุค Modern Movement ด้วยการออกแบบให้มีส่วนยื่น ส่วนตื้นลึก ของอาคารแต่ละส่วนเพื่อเล่นกับเฉดเงาของแสงอาทิตย์