PANDORIA

Modern Pitched Roof

แปลนของชั้นหนึ่ง มีพื้นที่จอดรถ 3 คัน พื้นที่ส่วนรับแขกกว้าง ขวางและเป็น Double Volume  มีพื้นที่ระเบียงหลังบ้านเพื่อ Party ห้องนอนแขก 1 ห้อง ครัวไทยแยกส่วนชัดเจนเพื่อป้องกันกลิ่นเข้า ภายในบ้าน และห้องแม่บ้านแยกเป็นสัดส่วนจากตัวบ้าน

แปลนของชั้นสอง เมื่อขึ้นบันไดจะพบกับส่วนของ Living Area และที่ชั้น 2 จะแบ่งส่วนเพื่อเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ 3 ห้องนอน ภายในห้องนอนมี Work in Closet และ ห้องนอนมีห้องน้ำในตัว นอกจากนั้นยังมีห้องพระหรือปรับเปลี่ยนเป็นห้องทำงานได้

ภาพบรรยากาศจำลอง