DENISH

Modern Pitched Roof

แปลนของชั้นหนึ่ง มีพื้นที่จอดรถ 4 คัน พื้นที่สวนภายในตัวบ้านที่เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ของทุกส่วนบ้านห้องรับแขกและพื้นที่รับประทานอาหารแบ่งเป็นสัดส่วน พร้อมลิฟท์โดยสาร และห้องแม่บ้านที่จัดส่วนให้อยู่ภายนอกบ้าน

แปลนของชั้นสอง เมื่อขึ้นบันไดจะพบกับส่วนของ Void ที่สามารถมองลงไปเห็นสวนด้านล่าง และห้อง Living Room ขนาดใหญ่สำหรับทำกิจกรรมของครอบครัว ยังมีห้องนอนขนาดใหญ่จำนวน 2 ห้อง ที่จัดฟังก์ชั่นห้องนอนได้อย่างลงตัว

แปลนของชั้นสาม แบ่งเป็นห้องนอนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 2 ห้อง ซึ่งห้องนอนทั้ง 2 ห้องนี้สามารถมองเห็นสวนที่อยู่ในกลางของบ้านได้ ภายในห้องนอน มีส่วนของ Living Area แยกออกจากส่วนของห้องนอน ห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ และห้องน้ำที่กว้างขวาง

ภาพบรรยากาศจำลอง