อาคารสำนักงานใหญ่

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

เราได้ทำการปรับปรุงอาคารเก่าอายุราวๆ 50 ปี โดยยังคงใช้โครงสร้างของอาคารและรูปลักษณ์ภายนอกเดิมของอาคาร แต่แนวคิดที่ทาง A Plus Perfect Home เติมเข้าไป คือ ความร่วมสมัยระหว่างรูปลักษณ์ของอาคารกับการจัดพื้นที่ภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพ


ภาพอาคารเดิม


รายละเอียดของงาน

การออกแบบเน้นไปที่รูปแบบสมัยใหม่ เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น มี Co-working space ให้พนักงานได้ใช้พื้นที่ทำงานร่วมกัน เปิดให้เห็นท้องพื้นเพื่อให้แต่ละชั้นสูงขึ้น ไม่อึดอัด

ขั้นตอนการทำงาน

เราได้ประเมินการทำงานครั้งนี้ว่ามีความยาก เนื่องจากเรามีระยะเวลาทำงานเพียง 60 วัน ( 5 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน พ.ศ.2562 )โดยสิ่งที่เราต้องทำคือการรื้อฝ้า ผนังอาคาร รวมเฟอร์นิเจอร์ออกจากอาคารให้เร็วที่สุด จากนั้นเราถึงจะสามารถทำงานในส่วนของการกันห้องประชุม ทำห้องน้ำใหม่ ทาสีภายในและภายนอก ปูกระเบื้องใหม่ ติดตั้งกระจกรอบอาคาร เดินไฟฟ้า และทำความสะอาดเพื่อการส่งมอบอาคารคืนให้กับ CPAC